Simpel link-checker til Adwords

Simpelt Adwords script, der checker alle aktive annonceurl’er samt undersidelinks for døde links og sender derefter en mail.

Der laves ingen ændringer – såsom labels – på kontoen.


function main(){
 
 //Indtast din email her!
 var email = "Indsæt mail"
 
 var account_name = AdWordsApp.currentAccount().getName()
 var kontonr = AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId()
 
 var deadurls = []
 
 var deadurlscount = 0;

 
 
 //Hent aktive annoncegrupper i aktive kampagner
 
var adGroupSelector = AdWordsApp
   .adGroups()
   .withCondition("CampaignStatus = ENABLED")
   .withCondition("Status = ENABLED")


 var adGroupIterator = adGroupSelector.get();
 while (adGroupIterator.hasNext()) {
  
  var adGroup = adGroupIterator.next()
  	
  //Tag fat i annoncer i aktive annoncegrupper
  
  var adSelector = adGroup.ads()

  var adIterator = adSelector.get();
  
  while (adIterator.hasNext()) {  
   var ad = adIterator.next(); 
   
   //Tag fat i aktive annoncer
   
   var currentstatus = ad.isPaused()
   if (currentstatus != false) { continue }
   
   else {
    
    //Test urler og læg i deadurls array, hvis funktionen fejler
    
   var currenturl = ad.urls().getFinalUrl();
   var annoncetype = ad.getType();
    if (annoncetype == "EXPANDED_DYNAMIC_SEARCH_AD"){continue}
   var aktuelannoncegruppe = ad.getAdGroup().getName();
   var aktuelkampagne = ad.getCampaign().getName();;
    
  
    
    
    var result = testurl(currenturl)
    if (result != undefined) {
     deadurlscount++;
     Logger.log(result);
     Logger.log(deadurlscount)
     deadurls.push("<b>Fejlkode: " + result[0] + "</b><br>" + annoncetype + "<br>Kampagne: '" + aktuelkampagne + "' <br>Annoncegruppe: '" + aktuelannoncegruppe + "'<br>URL: " + result[1])
                }}}}
 
 //Tag fat i sitelinks og gå gennem samme proces
 var sl = AdWordsApp.extensions().sitelinks().get(); 
 while (sl.hasNext()) {
  var sitelink = sl.next();
  var currentslurl = sitelink.urls().getFinalUrl()
  var slresult = testurl(currentslurl)
  if (slresult != undefined) {
     deadurlscount++;
     Logger.log(slresult);
     Logger.log(deadurlscount)
     deadurls.push("<b>Fejlkode: " + slresult[0] + "</b><br>" + "Sitelink" + "<br>" + slresult[1])
 }
 }
 
 
 
 //Lav tekst-streng ud af array 
 
 var text = "<b>" + account_name + ": " + kontonr + "</b><br><br>Følgende annonce(r) ser ud til at have det <font color='red'>dårligt</font>: <br><br>"
 for (i = 0; i < deadurls.length; i++) { 
  text += deadurls[i] + "<br><br>";
  }

 //Send mail med indholdet
 Logger.log("Antal URL'er i knibe: " + deadurlscount)
 if (deadurlscount > 0) { sendmail(email, deadurlscount + " URL(er) i nød på " + account_name, text + "<br><br><b>Hej, hej! :)</b>") }
}

//Funktion til url-test
function testurl(url){
 try {
 
 response = UrlFetchApp.fetch(url, {muteHttpExceptions: true});
 var code = response.getResponseCode();
 if (code != "200.0") { return [code, url]; }
 if (code == "200.0") { return }
 }
 
 catch(err){ return ["Udefinerbar fejl", url]; }
 
  }


 //Mailfunktion
function sendmail(email, emne, body){
 MailApp.sendEmail({to: email, subject: emne, htmlBody: body})
  }